Privacybeleid

Onze website is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in ons privacybeleid.

Persoonsgegevens

Onze website verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door gebruik te maken van het contactformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan zestien is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel we persoonsgegevens verwerken

Onze website verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Onze website bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor je gegevens worden verzameld. Het uitgangspunt voor de bewaartermijn van je persoonsgegevens is dat we deze niet langer bewaren dan het voor ons nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Onze website verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed genoeg werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website verbeteren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door onze website en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die we van je beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt via het contactformulier een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Wij willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Onze website neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.